Skupina Helios (dále jen správce, kontakt: Ignaz Köck Straße 15, 1210 Vídeň, E-mail: gdpr@helios-group.info respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se pečlivě chránit osobní údaje získané prostřednictvím internetových formulářů v souladu s platnými právními předpisy.

V některých částech našich webových stránek nám mohou uživatelé dobrovolně svěřit své osobní údaje (jméno, adresa, e-mail atd.). Ve skupině Helios budeme používat a ukládat osobní údaje až do uplynutí platnosti účelu, pro který jsme osobní údaje přijali, nebo až do stažení souhlasu.  Díky používání účelných technických a organizačních postupů pro zabezpečování osobních údajů budeme bránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich sdělování.

V případě, že uživatel vyplnil kontaktní formulář na našich webových stránkách, poskytované informace použijeme výhradně pro účely korespondence. V případě, že si uživatel nepřeje nám poskytnout své kontaktní údaje, bohužel nebudeme moci na jeho dotaz odpovědět.

V případě, že uživatel souhlasil s odběrem našeho newsletteru, budeme newsletter posílat na jeho e-mailovou adresu až do ukončení odběru. Kliknutím na odkaz Zrušit odběr, který se nachází v dolní části každého newsletteru, se může uživatel z odběru kdykoli odhlásit. Uživatel může dále odběr newsletteru kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu gdpr@helios-group.info s tímto předmětem: GDPR – Rembrandtin Coatings GmbH – „Univerzál“

Skupina Helios příležitostně svěřuje určité úkony týkající se zpracování získaných osobních údajů smluvním partnerům, se kterými uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Tito partneři mohou zpracovávat získané údaje jménem skupiny Helios pouze pro předem stanovené účely a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud skupina Helios používá softwarové nástroje nebo ukládá osobní údaje na serverech mimo Evropskou unii pro jiné účely, používá v rámci smlouvy s poskytovatelem těchto služeb schválené standardní smluvní doložky jako ochranné opatření.

Uživatel si může od skupiny Helios kdykoli vyžádat přístup ke svým údajům a jejich opravu (a v této souvislosti i omezení zpracování), přenositelnost údajů (v případě osobního souhlasu nebo smlouvy) nebo výmaz svých osobních údajů (to se nevztahuje na údaje nezbytné k plnění smlouvy, a to po dobu její platnosti). Uživatel může kdykoli zrušit udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitku proti použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Uživatel tak učiní zasláním oznámení s tímto předmětem/zněním: GDPR – Rembrandtin Coatings GmbH – „Univerzál“ na naši e-mailovou adresu: gdpr@helios-group.info nebo poštou na adresu: Ignaz Köck Straße 15, 1210 Vídeň. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Stejně tak platí, že každý subjekt údajů má právo podat stížnost přímo u orgánu pro ochranu údajů, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.