Silniční a železniční mosty

Stavby infrastruktury, například silniční a železniční mosty, protihlukové stěny, mýtné brány apod. jsou součástí naší mobility. Je nutné je konzervovat a chránit před atmosférickou a chemickou zátěží po dlouhou dobu jejich životnosti, a to v nepříznivých podmínkách jako je vlhkost, výfukové plyny, působení posypové soli atd.

Jako přední dodavatel nátěrových hmot do tohoto odvětví přispívá Rembrandtin k nejvyšší kvalitě ocelových konstrukcí tím, že vyvíjí a vyrábí testované a schválené nátěrové systémy v souladu s RVS 15.05.11 pro Rakousko a s TL/TP-KOR str. 87 pro Německo.

Rot weiße Brücke

Produkty a technické listy