Při výrobě energie ve vodních elektrárnách se využívají přírodní zdroje. Ocelové konstrukce ve vodních elektrárnách, například uzavírací systémy, stavidla jezů, turbíny a vysokotlaké potrubí jsou vystaveny značnému mechanickému namáhání. Nátěry Rembrandtin s nízkým obsahem rozpouštědel se s úspěchem používají v průtočných i přehradních elektrárnách.

Wasserwehranlage

Produkty a technické listy