Vedení vysokého napětí

Přenos elektrické energie prostřednictvím vysokonapěťového vedení do všech regionů země zajišťuje naši nezávislost doma, v podnikání i v různých průmyslových odvětvích. Ekologicky šetrné, vodou ředitelné nátěry společnosti Rembrandtin již řadu let s úspěchem používají všichni domácí dodavatelé energie. Používají se jako duplexní systém na žárově pozinkovanou ocel.

Strommasten

Produkty a technické listy