KOROZE POD IZOLACÍ (CUI)

Koroze pod izolací se vyskytuje tehdy, je-li ocel v přímém kontaktu s vodou a kyslíkem. „Koroze pod izolací“ – zkráceně CUI – se vyskytuje v takové míře, že aplikace ochranné vrstvy ve formě nátěrového systému výrazně prodlužuje životnost exponovaného potrubí, nádrží a zařízení (např. výměníků tepla). K největšímu výskytu koroze pod izolací dochází v teplotním rozmezí 50–180 °C. Nejagresivnější koroze se může objevit u výměníků tepla.

Gelbes Wasserrohr

Produkty a technické listy