Společnost Rembrandtin je váš specialista na průmyslové nátěry ve specializovaných odvětvích. Naše komplexní produktové řady zahrnují ochranné nátěry, materiály pro silniční značení, nátěrové hmoty odolné vůči vysokým teplotám, elektroizolační laky a nátěry pro kolejová vozidla (vlaky, tramvaje, metro,…). V oblasti nátěrů pro kolejová vozidla je společnost Rembrandtin držitelem mezinárodních osvědčení od renomovaných provozovatelů železniční dopravy.

Společnost Rembrandtin zaujímá vedoucí postavení na trhu v mnoha odvětvích, jejichž řadu hodláme dále rozšiřovat. Mezi oblasti trhu, na které se zaměřujeme patří Německo, Francie, Švédsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovinsko a Bulharsko. Mimo Evropu dodáváme do Indie, Číny, USA, Japonska a Brazílie. Celkově Rembrandtin vyváží více než 70 % své produkce. Díky síti našich mezinárodních zástupců nabízíme našim zákazníkům technickou podporu a služby na místě.

Zavázali jsme se k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji. Řada ocenění, která jsme získali, dokumentuje průkopnickou roli naší společnosti v chemickém průmyslu. Společnost Rembrandtin se v Rakouském výzkumném ústavu chemicko-technologickém významně podílí na výzkumu a vývoji pro všechna průmyslová odvětví.

Rembrandtin Gebauede Vogelperspektive

Rembrandtin Coatings GmbH, Vídeň

Založení společnosti

Počátkem historie dnešní společnosti Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG byl vznik malé továrny na barvy na nedaleké Donaufelderstrasse.

Zakladatel Julius Seidler získal v roce 1937 od nizozemské společnosti Varossieau & Cie malou továrnu na barvy.

Inspirací pro název společnosti bylo jméno starého mistra Rembrandta, protože ve 40. letech 20. století byl jeho portrét na plechovkách s barvou.


Naše historie – chronologický přehled

 • 1937 Zakladatel Julius Seidler získal od nizozemské společnosti Varossieau & Cie malou továrnu na barvy.
 • 1947 Továrna na barvy obchoduje pod názvem Rembrandtin Lackfabrik Julius Seidler; inspirací pro název společnosti byl portrétzobrazující slavného malíře Rembrandta na plechovkách.
 • 1967 Generační výměna ve společnosti Rembrandtin. Helmuth Seidler nastoupil do společnosti svého otce a pokračuje v jeho práci.
 • 1981 Helmuth Seidler se stává generálním ředitelem společnosti.
 • 1982 Ocenění rakouského státního znaku (Österreichischen Staatswappen).
 • 1987 Rozhodnutí postavit novou továrnu na barvy.
 • 1989 Po 11 měsících výstavby je moderní závod slavnostně otevřen za přítomnosti předních osobností ze světa politiky a obchodu.
 • 1990 Ocenění Environment Oscar.
 • 1993 Společnost ALTANA Chemie AG kupuje prostřednictvím bývalé mateřské společnosti RHENANIA Werke většinový podíl ve společnosti Rembrandtin.
 • 1994 Udělení certifikátu Responsible Care a Environment Price – Wiener Wirtschaft.
 • 1995 ISO 9001, Společnost měsíce v oblasti životního prostředí.
 • 1998 Ekologický audit / ISO 14001.
 • 1999 Rakouské ocenění v oblasti životního prostředí.
 • 2000 Rakouské ocenění v oblasti životního prostředí.
 • 2004 Ocenění Interdisc za příkladnou společnost zajišťující učňovské vzdělávání.
 • 2005 EKAFIN Mittelstandsfinanzierung AG nabývá 100 % podílu společnosti ALTANA Chemie AG. Společnost se zaměřuje na 4 produktové pilíře: nátěrové hmoty na elektrotechnickou ocel, průmyslové nátěry, systémy ochrany proti korozi a barvy pro silniční značení.
 • 2006 Po ukončení úspěšného hospodářského roku 2005 přebírá společnost Ring International Holding veškerý podíl od EK Mittelstandsfinanzierungs AG. Cílem je posílit postavení společnosti Rembrandtin na jejích hlavních trzích a rozšířit obchodní činnost ve všech odvětvích.
 • 2009 Odprodej společnosti Rembrandtin s.r.o., Brno, Česká republika.
 • 2013 Založení společnosti Rembrandtin v Německu.
 • 2014 Společnost Ring International Holding AG se stává majoritním vlastníkem evropské skupiny Helios – Rembrandtin se tak stává součástí této skupiny pro výrobu barev. Od té doby společnost Rembrandtin využívá výhod přímé spolupráce v rámci skupiny. Při vývoji produktů má společnost přístup k nejmodernější infrastruktuře.
 • 2017 Skupina Helios se stává součástí KANSAI PAINT, jednoho z předních výrobců barev s mezinárodní působností. Rembrandtin je jedním z deseti předních výrobců nátěrových hmot na světě.