Tato webová stránka obsahuje obecné informace o společnosti Rembrandtin Coatings GmbH a jejích přidružených společnostech, o provozu a produktech těchto společností. Toto upozornění se vztahuje na všechny návštěvníky stránek, takže si jej pečlivě pročtěte. Používáním webových stránek www.rembrandtin.com uživatel potvrzuje, že přijal a souhlasí se zde uvedenými podmínkami.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

REMBRANDTIN Coatings GmbH – Všeobecné obchodní podmínky

Údaje o obchodní společnosti

Název společnosti: Rembrandtin Coatings GmbH
Ředitelé: Hubert Culik, Alexander Schütter
Předmět podnikání: Výroba a obchod nátěry, barvami a chemicko-technickým spotřebním zbožím
Registrační číslo: Handelsgericht Wien, FN 335377 b
Ust-IdNr.: ATU65398456
Sídlo společnosti: Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Wien
Telefon: +43 (0)1 / 277 02-0
Fax: +43 (0)1 / 277 02-43
E-mail: office@rembrandtin.com

Právní informace

Všechna práva vyhrazena. Toto upozornění se vztahuje na domovskou stránku a všechny podstránky webových stránek www.rembrandtin.com. Všechny informace a materiály (text a obrázky) na webových stránkách www.rembrandtin.com jsou chráněny autorským právem a souvisejícími právy a/nebo právy průmyslového vlastnictví společnosti Rembrandtin Coatings GmbH a/nebo jejích přidružených společností. Uživatelé mohou používat webové stránky www.rembrandtin.com výhradně pro své osobní nekomerční účely. Používání stránek www.rembrandtin.com jakýmkoli jiným způsobem, zejména pro komerční účely, je zakázáno.

Omezené používání informací a materiálů

Všechny informace a materiály (text a obrázky) zveřejněné na webových stránkách www.rembrandtin.com je povoleno reprodukovat pouze pro nekomerční účely, přičemž v takovém případě zůstanou zachována všechna uvedená upozornění na autorská a podobná práva a/nebo práva průmyslového vlastnictví. Uvedené informace a materiály nesmí být kopírovány, reprodukovány ani jinak distribuovány pro komerční účely bez výslovného písemného oprávnění společnosti Rembrandtin Coatings GmbH a/nebo jejích přidružených společností.

Každá reprodukce nebo část obsahu webových stránek musí být označena logem společnosti Rembrandtin Coatings GmbH v souladu s pravidly firemní identity – všechna práva vyhrazena. Webové stránky www.rembrandtin.com taktéž obsahují informace od třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran, přičemž společnost Rembrandtin Coatings GmbH nenese odpovědnost za jejich obsah a nemůže v této souvislosti poskytovat žádné záruky. Při návštěvě a používání uvedených propojených webových stránek je zcela vyloučena odpovědnost společnosti Rembrandtin Coatings GmbH.

Společnost Rembrandtin Coatings GmbH může toto právní upozornění kdykoli změnit a pro její uživatele bude závazné v aktuálně platném znění. Proto uživatelům doporučujeme, aby se s jeho obsahem pečlivě seznámili při každé návštěvě webových stránek www.rembrandtin.com . Je zakázáno používat webové stránky www.rembrandtin.com v rozporu s pravidly stanovenými v tomto upozornění. Uživatel, který používá webové stránky www.rembrandtin.com v rozporu s pravidly stanovenými v této smlouvě, nese plnou odpovědnost za své jednání.

Omezená odpovědnost

Veškeré informace a materiály uvedené na webových stránkách www.rembrandtin.com jsou pouze pro informaci. Společnost Rembrandtin Coatings GmbH se snaží poskytovat na webových stránkách www.rembrandtin.com správné, aktuální a úplné informace, avšak jejich správnost a úplnost nemůže zaručit a nepřebírá v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Uživatelé jsou povinni používat webové stránky www.rembrandtin.com a na nich zveřejněný obsah na svoji vlastní odpovědnost. Společnost Rembrandtin Coatings GmbH ani žádná jiná právnická či fyzická osoba, která přispěla k vytvoření a navržení těchto webových stránek nebo stále spolupracuje na jejich aktualizaci, nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v souvislosti s přístupem, používáním nebo nemožností používat informace na těchto webových stránkách, ani za žádný druh chyb nebo opomenutí v jejich obsahu.

Společnost Rembrandtin Coatings GmbH nenese odpovědnost za škody (včetně škod způsobených viry), které případně vzniknou uživateli na jeho softwaru, telefonu nebo jakémkoli jiném zařízení a/nebo aplikaci, které použil k přístupu na webové stránky, v důsledku návštěvy nebo použití webových stránek www.rembrandtin.com. Navíc společnost Rembrandtin Coatings GmbH nenese odpovědnost za žádný jiný druh škody, která by mohla vzniknout v důsledku používání nebo nemožnosti používat webové stránky www.rembrandtin.com. Společnost Rembrandtin Coatings GmbH si vyhrazuje právo webové stránky www.rembrandtin.com kdykoli změnit, a to jakýmkoli způsobem a bez ohledu na důvodu, bez předchozího upozornění, a nepřebírá žádnou odpovědnost za případné důsledky takových změn.